Tarihteki En Büyük Buluşlar

Hayvanların Evcilleştirilmesi ve Tarım

Bu, iş gücünde uzmanlaşmaya, insanların sadece yiyecek elde etmekten başka işler üstünde çalışmaya başlamalarına neden olmuştur. Diğer buluşlar ve keşiflerden önce gerekli bir adımdı.

Yazı

Fikirler dünyanın dört bir yanına yayılabildi, hassas kayıtlar tutulabildi ve insanlar karmaşık topluluklar kurabildiler.

Kanunlar

Kanunlar yabancılar arasında karmaşık işlemler yapılmasını, büyük insan gruplarının uyum içinde bir arada yaşamasını sağlamıştır.

demokrasi

demokrasi

Demokrasi/Cumhuriyet

Atina Demokrasisi ve daha uygulanabilir olan Roma Cumhuriyeti, istediği gibi davranan yöneticilerden, vatandaşları adına organize olan hükümetlere geçişi başlatmıştır.

Matbaa

Yazı bilginin kalıcı olmasını sağlamışsa, matbaa da ulaşılabilir olmasını sağlamıştır. Okuyabilen herhangi biri (nüfusun giderek artan bir bölümü) kiliseyi eleştirebilmiş, hükümette yer alabilmiş ve yeni beceriler öğrenebilmiştir.

Sıfır

Bir ila dokuzdan garip bir şekilde çok sonra tasavvur edilen sıfır olmasaydı, modern cebir (ve bütün türevleri) mümkün olmazdı.

para

para

İçten Yanmalı Motor

Modern dünyanın çok daha fazla güçlenmesine neden olmuştur.

İnternet

Yazı bir temel taşı, matbaa temelin kendisiyse, İnternet bir gökdelendir. Artık insanlar bilgiyi kaydedebiliyorlar, yeni bilgiler ediniyorlar ve ilave bilgilerle dünyaya katkıda bulunuyorlar. Anında. Herhangi bir yerden. İnternet güçlü rejimlere yıkma, sansüre son verme, şirketlerin suiistimaline engelleme, insanları iyi nedenlerin ardında bir araya getirme, sahtekarlıkları ortaya çıkarma gücüne sahip.

Para Birimi

Standart değer birimleri olmadan önce, işlemler tamamen takas usulüne dayanıyordu.  Bu da piyasa yetersizliklerine ve değerleri kolaylıkla taşıyamamaya yol açıyordu. Para birimi (altın külçesi, madeni paralar ya da küçük yeşil kağıt parçaları) ticaret yapılmasını sağladı ve son birkaç bin yıldır buluşlara, gelişmeye, ilerlemeye ve keşiflere yol açtı.

Antibiotics

İnsanlık tarihinde hiçbir şey muhtemelen antibiyotikler kadar fazla hayat kurtarmamıştır.

Yorum Bırak